Month: September 2018

Sažetak knjige – The Longevity Diet (drugi dio)

Sažetak knjige – The Longevity Diet (drugi dio)

U ovom, drugom dijelu sažetka knjige prof. Longa htio bih predstaviti ideju koja po meni ima velik potencijal da jednog dana bude dio naše svakodnevice. Ovaj tekst bavit će se prehranom koja imitira post (engl. Fasting Mimicking Diet ili FMD).   Zašto post?   Na